Husvisningar

Lotsgatan 9a, Torekov, 9 visas onsdagen den 28 oktober  kl. 15.00.  Varmt välkommen!  Anmälan krävs!